Till innehåll på sidan

Trygghetsteam

På vår skola ska ingen bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling!

Klastorpsskolan och Essingeskolans trygghetsteam arbetar för att alla elever ska må bra, vara trygga och trivas på skolan. Teamets främsta uppdrag är att säkerställa att skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling följs.Trygghetsteamen består utav rektor, biträdande rektorer, specialpedagog, lärare, fritidspersonal och socialpedagog. Det är två trygghetsteam, en på vardera skola. Båda teamen har ett gemensamt arbetssätt som kompletterar varandra. Trygghetsteamet arbetar förebyggande, dvs. hitta lösningar för hur tryggheten ska kunna garanteras före det att något händer. Elever och personal har valt ut tre värdeord som ska definiera trygghetsarbetet på skolan. TEA: Trygghet, Engagemang och Allas lika värde. Vi har flera TEA-dagar per år där vi tillsammans med skolans TEA-maskotar arbetar för att våra värdeord ska vara levande.

Trygghetsteamet har skapat flera filmer med skolans Tea-maskotar:

Presentation av TEA

Fn dagen

Trygghet och trivselenkät

Tillbaka i skolan efter jullovet

Alla hjärtans dag

De 5 gyllene toalettreglerna 

De 5 gyllene reglerna för omklädningsrummet

De 5 gyllene reglerna för vår matsal 

Tea T1s dans

Skolans ordningsregler

Tillbaka i skolan efter sommarlovet

 

 

 

Dela: