Skolwebb och Frånvaro Klastorp- Essinge Skolor

 

Stockholms skolwebb ska användas till skriftliga omdömen, IUP, betyg, frånvarohantering och information.

Vårdnadshavare kan med BankID logga in på skolwebben och har då tillgång till alla uppgifter som rör deras barn.

 

All frånvaro registrering skall göras i skolwebben. Det finns tre olika valmöjligheter att registrera sitt barns frånvaro på:

  •  Via skolwebb med PC/MAC (kräs BankID fö inlogg)
  •  Via APP ( fö smartphones, Android & Iphone )
  •  Via Sms-tjänst

Vårdnadshavare går in på skolwebben via: http://skolwebb.stockholm.se loggar in och anmäler frånvaro i skolwebben under tjänster; "frånvaro".

 

Vårdnadshavaren ska:

  •  Registrera sitt mobilnummer för att kunna använda appen "Anmäl frånvaro"
  •  Anmäla sitt barns fråvaro (giltig)
  •  Föja upp sitt barns nävaro och fråvaro
  •  Ta del av sitt barns kunskapsutveckling
  •  Läa information frå skolan

 

Skolwebb & Frånvaro Klastorp-Essinge Skolor

För de vårdnadshavare som inte kan eller har tillgång till en smartphone ska mobilnumret registreras under Min profil på skolwebben.

När mobilnumret finns som kontaktuppgift kan vårdnadshavaren använda SMS-tjänsten för att anmäla sitt barn frånvarande för hel eller del av dag.

Sms:et skickas till ett givet telefonnummer* och barnet blir anmäld frånvarande. Anmälan via sms kan göras så länge skolan inte har gjort en registrering i Stockholms Skolwebb.

För de vårdnadshavare som däremot har tillgång till en smartphone görs anmälan via APPEN.

*Anmälan via sms sker till telefonnummer: 076-12 34 977

 

Vid support av it-och telefonifrågor som rör appar eller sms-tjänster kontakta Stockholms stad Service centrum eller Service Desk som är öppen dygnet runt:

Service Centrum : 020- 83 83 00

arende@servicecentrum.stockholm.se

Service Desk : 08-508 48 200

servicedesk@stockholm.se

Dela: