Skolledning

Klastorpsskolans ledning består av rektor Susanne Dybeck.

Biträdande rektor Karin Ring och biträdande rektor mot fritidshemmen Ann Ölvestad.

  

Antal: 4