Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska och specialpedagog.

Teamet träffas varje vecka för genomgång av aktuella elevärenden.

 

Rektor 

Susanne Dybeck

Tel. 08 508 08 277 / 076 120 82 77

susanne.dybeck@stockholm.se

 

Biträdande rektor

Karin Ring

Tel. 08 508 08 281 / 076 120 82 81

karin.ring@stockholm.se

 

Specialpedagog

Pia Wass

Tel. 08 508 34 974 / 076 120 82 74

pia.wass@stockholm.se

 

Lärare för stöd och utveckling 

Christina Ax

Tel. 08 508 34 964 / 076 123 49 64

christina.ax@stockholm.se

 

Skolsköterska

Lisbeth Johansson

Tel. 08 508 34 984 / 076 120 82 84

lisbeth.anita.johansson@stockholm.se

Lisbeth arbetar jämn vecka onsdag och torsdag.

Ojämn vecka tisdag, onsdag och torsdag.

Telefontid arbetsdagar Kl. 8.00 - 9.00