Klastorp - Essinge skolor informerar 2018-10-01

Inblick Klastorp-Essinge skolor

Hej alla vårdnadshavare och elever! Jag vill börja med att tacka er för ett mycket gott samarbete.

 

När jag blev anställd som rektor, fick jag ett tydligt uppdrag från utbildningsförvaltningen.

 

Uppdraget innehåller bland annat:

  • Utveckla digitaliseringen på skolan
  • Stärka skolornas rörelseinriktning, ökad rörelse
  • Förbättra resultaten i gällande trygghet och studiero
  • Utveckla samverkan mellan skola-fritidshemmet
  • Verka för att skolans varumärke stärks så att skolorna är det självklara valet i området, Kungsholmen

 

Mitt uppdrag delar jag självklart med all personal. Det är dessa utvecklingsområden som ni kommer följa under läsår 18/19.

 

Genom veckobrev, föräldraråd, instagram konton, inblick Klastorp-Essinge kommer vi synliggöra våra lärprocesser. Följ gärna skolledningens processer genom Instagram ”Klastorpessingeskolor” dessa kommunikationskanaler syftar till att förbättra inflytande och delaktighet.

 

Tidningen Mitt i Kungsholmen lyfte fram Essingeskolans framgångsrika inriktning i schack och matematik. Jätteroligt för alla elever och lärare.

 

Skolledningen bjuder in klassrådsrepresentanterna till läsårets första föräldraråd, tisdag den 23/10 kl. 17.30–18.45 på Essingeskolan samt onsdag den 24/10 kl. 17.30–18.45 på Klastorpsskolan. Vi återkommer med dagordning.

 

Varma hälsningar

Susanne Dybeck rektor

2018-09-28

 

Dela:
Kategorier: