Klastorp - Essinge skolor informerar 2018-05-25

 

Bästa föräldrar och vårdnadshavare!

 

Skolavslutning 8 juni

Har ni också märkt att tiden går fortare i maj än i andra månader? Hur som helst är det bara tiotalet skoldagar kvar på terminen. Inbjudan till skolavslutning ska ha kommit till er mejl. Välkomna!

 

Ny rektor på plats i augusti

Det är nu klart att Susanne Dybeck blir ny rektor för Klastorp-Essinge skolor. Susanne presenterar sig själv i bifogat brev och finns på plats från och med 6 augusti 2018. Nuvarande tillförordnad rektor Petronella kommer att vara kvar till dess att ny rektor är på plats och överlämning är gjord.

 

Lyckade friidrottsdagar

Nyligen genomförde både Klastorp och Essingen varsin mycket lyckad friidrottsdag på Kristinebergs respektive Essingens IP. Stort tack till våra idrottslärare Dennis och Linnea, och all övrig personal som var på plats.

 

Ombyggnation av matsal och gymnastiksal på Klastorp

Den planerade ombyggnationen av matsal och gymnastiksal på Klastorp kommer troligen att sätta igång i augusti. Då kommer våra elever att få promenera tillsammans med personal till Konradsberg och äta lunch varje dag. Gymnastiken kommer att vara i en idrottshall i kvarteret Vallgossen, före detta St Görans Gymnasium nära Fridhemsplan. Eleverna kommer att åka dit med egen buss som vi hyr in för ändamålet.

I samband med att ombyggnationen startar kommer man inte längre att kunna in på skolgården via den södra ingången (vid fotbollsplanen), utan får gå in från Atterbomsvägen.

 

Dräneringsarbete på Essingen med start i maj/juni

Inom kort kommer ett dräneringsarbete runt hus A (idrottshallen) att starta på Essingeskolan. Man planerar att börja på baksidan så troligen kommer inte skolgården att beröras i någon större utsträckning förrän efter skolavslutningen.

 

Bulleråtgärder på Klastorp planeras till nästa sommar 2019

Trafikverket planerar att bygga ett genomskinligt bullerplank längs med skolgårdsgränsen samt byta ut fönster längs fasaden som vetter mot Essingeleden. Detta kommer att ske under 2019.

 

Ny skola på Essingen HT 2020

Arbetet med att få en ny skolbyggnad på plats på Essingen går framåt. Om allt går enligt plan kommer den nya skolan att vara klar för inflyttning till höstterminen 2020. Men som alltid när det gäller byggprojekt i Stockholm får man kanske ta tidplanen med en nypa salt…

Efter noggranna utredningar har man slagit fast att skolan byggs för att bli tvåparallellig och kommer när den är färdig att rymma 420 elever.

 

Fyra förskoleklasser på Klastorp i höst

Kungsholmen är en attraktiv stadsdel för barnfamiljer och trycket på förskoleklassplatser har varit stort även i år. Därför kommer Klastorpsskolan att starta fyra förskoleklasser i höst. Den nya klassen kommer att placeras på Ugglan, där det alltså blir två förskoleklasser och en klass i åk 1 som kommer att husera tillsammans.

 

Många vill jobba hos oss

På både Klastorp och Essingen pågår rekrytering för några enstaka tjänster inför hösten. Det är mycket glädjande att se att alla våra annonser får många sökanden. Helt klart är bägge skolorna mycket attraktiva arbetsplatser, och många högt kvalificerade personer har sökt.

 

Ny Skolplattform till hösten

I höst inför Stockholms stad en ny skolplattform. Den kommer att ersätta Skolwebben och innehålla fler funktionaliteter, t.ex. kommer ni att kunna följa ert barns kunskapsutveckling från förskoleklass upp till studenten med samma inloggning. Det kommer också bli enklare att ta del av t.ex. veckobrev och andra nyheter från skolan då allt finns i samma verktyg. De olika funktionaliteterna kommer att tas i bruk stegvis. Ett informationspaket för vårdnadshavare om Skolplattformen är under framtagande, och så fort det är klart kommer ni att få ta del av det.

 

Med önskan om en fin avslutning på vårterminen och en solig skolavslutningsdag

Skolledningen

 

"Klastorp-Essinge skolor informerar" utkommer ungefär en gång i månaden med mera övergripande information från skolledningen. Övrig information får ni föräldrar direkt av arbetslagen/klasserna. Detta informationsblad publiceras genom skolwebben och på skolans hemsida.

Dela: