Brev från ny rektor Susanne Dybeck 2018-05-25

 

Hej!

Jag har äran att få presentera mig som er nya rektor. Jag heter Susanne Dybeck och är 48 år. Jag bor i Vasastan tillsammans med min man och yngsta son Philip, 14 år. Jag har även två äldre barn, en dotter och en son som har varsitt barn, så jag är både mormor och farmor. Mina största intressen är yoga och pedagogiskt ledarskap.

 

Jag brinner för människors lika värde och hållbar utveckling. Under mina ca10 år som förskolechef och rektor har jag alltid arbetat utifrån FN:s barnkonvention. Jag arbetar som rektor för att säkerställa elevers rättigheter till en likvärdig utbildning. Alla elever har rätt att utvecklas i en trygg och säker arbetsmiljö.

 

Jag kommer arbeta för en gemensam förståelse och ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt som förstärker VI-känslan inom hela enheten. Jag vill jobba i en skola som genomsyras utav en ansvarskultur. Där vi tillsammans elever, personal och vårdnadshavare tar ett gemensamt ansvar för elevers utveckling och lärande.

 

Mitt arbetssätt är hälsofrämjande och förebyggande. Alla ska känna tillit och samhörighet, vi ska göra aktiviteter tillsammans som bidrar till en sammanhållning för att skapa trygghet och trivsel.

 

För mig är det viktigt med elevers delaktighet och inflytande.

 

Skolan är en demokratisk arena för att skapa ett hållbart samhälle.

 

Jag arbetar utifrån ett systematiskt kvalitetsår med täta uppföljningar för att säkerställa att vi gör "rätt" saker. Mitt mantra är "med rätt person på rätt plats kan vi alla nå våra mål"

 

Mina meriter är: Förskollärare examen, Rektors examen, Pedagogista, Ledare i Dynamisk pedagogik, Ledaren i mig, Drama pedagog, Kreativ matematik, Idrott och rörelse, Examinator i SIQ:s modell, Samtals coach i CPS-samarbetsbaserat och proaktivt förhållningssätt.

 

Utmärkelser: Årets rektor, SIQ:s utmärkelse för framgångsrik verksamhetsutveckling samt vunnit Årets arbetsplats.

 

Jag ser fram emot att få samarbeta och utvecklas tillsammans med er. Ett extra stort tack till de 5 elever som var med under min rekrytering. Jag lovar att jag ska göra allt för att leva upp till era förväntningar.

 

Varma sommarhälsningar

Susanne Dybeck

 

 

Dela: