Klastorp - Essinge skolor informerar 2018-02-21

 

Bästa föräldrar!

 

TEA-dagen Alla Hjärtans Dag

Den 14 februari träffades alla elever i sina TEA-grupper. (TEA=Tillhörighet, Engagemang och Allas lika värde)

På Klastorp var det mycket rörelse på skolgården och eleverna formar händerna till ett hjärta och önskar varandra: ”Glad alla hjärtans dag!”

På Essingeskolan formade eleverna i grupper ett ”Tillsammans hjärta”. Hjärtan som nu dekorerar matsalen.

 

Karin Ring – biträdande rektor Klastorpsskolan

20 februari började Karin sin tjänst som biträdande rektor på Klastorpsskolan. Karin är lärare i botten och har arbetat som biträdande rektor på Alviksskolan sedan 2013. Nu är vi jätteglada att ha Karin på plats och vi hälsar henne hjärtligt välkommen i uppdraget!

 

Schack och matteinriktning på Essingeskolan

Intresset för att utveckla sitt logiska tänkande med schack är stort. Det är inte bara Essingeskolan som har sett möjligheterna med schack. Många skolor runt om i världen använder det som verktyg för att skapa integration och utveckla elevernas logiska tänkande. Och det är inte konstigt! Schack har nämligen visat sig bidra till både tanketräning, bättre skolprestationer och högre fokus- och koncentrationsförmåga hos eleverna. Det skapar också bättre sammanhållning i klassen och öppnar dörrar mellan elever. Alla kan spela – oavsett ålder, kön, funktionsvaritationer eller språk.

 

Studioverksamhet på Klastorp och Essingen

Vid våra föräldraråd presenterades skolornas lågstadiesatsning och verksamheten kring Studion. Katja Fokesson deltog på Essingeskolan och Kicki Ax och Pia Wass på Klastorp.

Genom både Studioverksamhet och Lågstadiesatsningen har vi fått en större repertoar att ge stöd till elever som behöver detta.

 

Upphandling av mat och städ

En ny upphandling av både mat och städ är påbörjad. Nuvarande avtal går ut 31 juli 2018 och de nya avtalen ska gälla från den 1 augusti.

 

Ombyggnad hus C (Mat o Idrott) Klastorpsskolan

Ansökan om bygglov behandlas nu och projektledningen bedömer att om allt går planenligt kan ombyggnaden börja i maj 2018. Enligt projektets tidplan ska hus C stå klart att tas i bruk igen vid skolstart augusti 2019. Under ombyggnadstiden räknar vi med att äta lunch på Konradsberg och mellanmål på respektive fritidshem. När det gäller idrott så kommer vi att ha tillgång till en stor och fin idrottshall på Vallgossen. Vi räknar med att elever åker buss till och från idrotten (troligtvis egen upphandlad buss).

 

Under april kommer köket i Konradsberg att servera lunch och mellanmål i Klastorpsskolans matsal. Återkommer om hur det blir i maj.

 

Volymstudie på Essingen

SISAB och utbildningsförvaltningen har gjort en volymstudie på Essingeskolan. Efter volymstudien fortsätter nu arbetet i ett projekt som utreder om Essingeskolan ska bli en 3-parallellig F-6 skola. SISAB och lokalavdelningen på utbildningsförvaltningen tillsammans med Essingeskolans ledning ingår i projektet. Skolledningen kommer fortlöpande att informera om detta.

 

Inför skolavslutningen

Vid föräldraråd och skolråd har det diskuterats kring den kommande skolavslutningen på Essingeskolan, den 8 juni. Flera olika alternativ har diskuterats och skolledningen tillsammans med personalen försöker nu finna den bästa lösningen. Kul om alla kan mötas under samma tak (himmel) – men att inte programmet blir för långt.

 

Rektorsväxling

Ni har tidigare fått information om att rektor Philip ämnar gå i pension. Rekrytering av ny rektor pågår och en tillförordnad (tf) kommer att tillsättas. Philip kommer att vara kvar till dess att tf är på plats och har fått verksamhet och planer överlämnade. ”Allt rullar på som vanligt – som det ska!”

 

Med önskan om ett fint sportlov!

 

Nedan finns ett uppdaterat kalendarium för våren och hösten 2018.

 

Skolledningen

 

”Klastorp-Essinge skolor informerar” utkommer ungefär en gång i månaden med mera övergripande information från skolledningen. Övrig information får ni föräldrar direkt av arbetslagen/klasserna. Detta informationsblad publiceras genom skolwebben och på skolans hemsida.

 

KALENDARIUM                             

 

2018 Vårterminen

Sportlov v. 9

Påsklov v. 14

Studiedag/Lovfritids 30 april

Föräldraråd Klastorpsskolan 8 maj

Föräldraråd Essingeskolan 9 maj

Lov Kristi Himmelfärd 11 maj

Skolråd Essingeskolan 16 maj

Skolråd Klastorpsskolan 17 maj

Skolgårdsfest Klastorpsskolan 23 maj från 15.00

Skolavslutning 8 juni

 

2018 Höstterminen

Skolstart 20 augusti

Höstlov v. 44

Lucia 13 december

Julavslutning 21 december

 

 

Dela: