Klastorp - Essinge skolor informerar 2017-12-13

 

Bästa föräldrar!

 

Lucia

Idag firar vi Lucia. Stort TACK till alla elever i årskurs 3 och personalen som bidrar med att sprida ljus, hopp och underbar sång!!

 

Matematik och Schack på Essingeskolan

Essingeskolan startar ny inriktning i matematik och schack.

Elever som är intresserade av att utveckla sitt logiska tänkande inom matematik och schack är välkomna att söka till Essingeskolan årskurs 4-6 med start hösten 2018.

Bland det som erbjuds:

 

Inom matematik:

*Spetsutbildning i matematik efter skoltid

*Mattetävlingar

*Digitala och traditionella läromedel

*Problemlösning varje vecka

*Nivågrupperad matematikundervisning under vissa lektioner för att få en så individanpassad undervisning som möjligt.

 

Inom schack:

*Alla elever i åk 4 har schackteori en gång per vecka

*Skolschackklubb efter skoltid

*Schackläxor

*Stort schackbräde på skolgården som man kan spela på under raster

*Skoltävling i schack

*Schack 4:an och Schack 56:an

*Skolornas lag DM för mellanstadiet

*Yes2Chess för åk 5 och 6

 

För mer information om inriktningen läs på bloggen som är kopplad till Essingeskolans webbplats.

 

Likabehandling, Trygghet och Trivsel

I december händer mycket på våra skolor. Bland annat får elever besvara en trygghetsenkät. Trygghetsteamen sammanställer resultaten, sedan formar klasser och skolan gemensamt handlingsplaner för ännu tryggare och trivsammare skolor. I Likabehandlingsplanen, som finns publicerad på våra webbplatser, hittar ni mer om vårt förebyggande och åtgärdande arbete när det gäller diskriminering och kränkande behandling.    

 

Ombyggnad hus C (Mat o Idrott) Klastorpsskolan

Projektledningen har ansökt om bygglov och bedömer att om allt löper på normalt kan ombyggnaden börja i april 2018. Enligt projektets tidplan ska hus C stå klart att tas i bruk igen vid skolstart augusti 2019.

Under ombyggnadstiden räknar vi med att äta lunch på Konradsberg och mellanmål på respektive fritidshem. När det gäller idrott så kommer vi att ha tillgång till en stor och fin idrottshall på Vallgossen. Vi räknar med att elever åker buss till och från idrotten (troligtvis egen upphandlad buss).

Vi återkommer med mer information – när vi vet.

 

Volymstudie på Essingen och Klastorp

SISAB och utbildningsförvaltningen har tagit initiativ att göra volymstudier på Essingeskolan och Klastorpsskolan. Detta för att på lång sikt säkerställa att vi får bra och anpassade lokaler för våra skolor.

 

Klastorp växling biträdande rektor

Vår mycket uppskattade biträdande rektor Linda Ahlström kommer att lämna sin tjänst i mitten av januari. Vi har rekryterat hennes ersättare Karin Ring – som tillträder i mitten av februari. Karin arbetar idag som biträdande rektor på Alviksskolan. Vi tackar Linda för hennes insats och ser fram emot att få hälsa Karin välkommen.

 

I denna mörka årstid är det viktigt att vi alla tänder ljus och sprider hopp. Vi i skolledningen vill tacka för gott samarbete och önskar er alla en vilsam julhelg!!

 

Skolledningen

 

”Klastorp-Essinge skolor informerar” utkommer ungefär en gång i månaden med mera övergripande information från skolledningen. Övrig information får ni föräldrar direkt av arbetslagen/klasserna. Detta informationsblad publiceras genom skolwebben och på skolans hemsida.

 

KALENDARIUM                             

 

2017 Höstterminen

Julavslutning 21 december

 

2018 Vårterminen

Planeringsdag/Jourfritids 9 januari

Skolstart 10 januari

Föräldraråd Klastorp 6 februari

Föräldraråd Essingen 7 februari

Skolråd Essingen 14 februari

TEA-dag 14 februari

Skolråd Klastorp 15 februari

Sportlov v. 9

Påsklov v. 14

Studiedag/Lovfritids 30 april

Lov Kristi Himmelfärdsdag 11 maj

Skolavslutning 8 juni

 

 

Dela:
Kategorier: