Klastorp - Essinge skolor informerar 2017-10-11

 

Bästa föräldrar!

 

Mer än en berättelse

14 september genomfördes läsårets första TEA-dag. (TEA = Tillhörighet, Engagemang o Allas lika värde). Då möttes skolans elever i tvärgrupper för att lära känna varandra. Temat för dagen ”Mer än en berättelse”. Vid skolråd på Klastorpsskolan och Essingeskolan berättade eleverna hur de använt sig av kortlekarna på TEA-dagen. Även föräldrar berättade hur de fått ta del av korten och hur de använt dem hemma bland familj och vänner. Frågorna i ”Mer än en berättelse” är framtagna av Kultur- och fritids-förvaltningen i Simrishamn i samverkan med nyanlända barn och ungdomar. Ett spel för att lära känna varandra bättre och bli nyfikna på varandra. Vår utgåva på svenska, franska och engelska är gjorda i samverkan med Lycée Francais på Essingen.   

 

Från Föräldraråd/Skolråd

Vid föräldraråd gick vi igenom arbetsformer för våra kommande möten. Föräldrarådet kallas 2 ggr per termin. Frågorna som tas upp är av mer övergripande karaktär för hela skolan. Frågor samt samtalsämnen mailas till Philip, rektor en vecka innan mötet.

I ”Klastorp – Essinge skolor informerar” skrivs en sammanfattning av det som tas upp på föräldraråd/skolråd. Frågor från de olika klasserna till föräldrarådet återkopplas direkt av föräldrarepresentanterna. Beroende på ämne kan olika personer också att bjudas in till våra möten och berätta mer ingående om olika ämnen så som IT och ämnesrelaterade frågor.

Har föräldrarådsrepresentanter frågor som rör mer specifikt kring klasserna är man välkommen att ta det direkt med skolledningen löpande under terminen istället för att invänta föräldrarådsmöten.

Föräldrarådet valde representanter till respektive skolråd. Vid både föräldraråd och skolråd lyfte vi frågor kring den nya organisationen och den nya ordningen med sovmorgon/administrativa möten på onsdagar och jourfritids på våra respektive skolgårdar. Skolledningen tar fortlöpande emot synpunkter från föräldrar, elever och personal på detta. Vi utvärderar onsdagarna och justerar efter behov. Eftersom det är jourfritids på skolgården så är det jätteviktigt att barnen har ”kläder efter värder”. I huvudsak framkommer från elever, föräldrar och personal att det fungerar bra.

 

Lokaler

På Klastorpsskolan så väntar vi på besked när ombyggnaden av kök, matsal och idrotten (hus C) ska starta. Tidigast mars 2018. Skolledningen tillsammans med förvaltningen håller på att söka lösningar för mat och idrott under byggtiden. Vi kommer att se över möjligheterna att få både mat och idrott förlagd till Konradsberg. Inget är klart ännu. Skolledningen återkommer.

På Essingeskolan håller SISAB på med en förstudie för att mera långsiktigt hitta lösningar för både Essingeskolan och Lycée Francais. Förstudien föreslår olika lösning och nästa steg blir ett utredningsskede för att säkerställa vilket förslag som är genomförbart och till vilken kostnad.

 

Utrymningsövningar

På Klastorpsskolan har vi genomfört utrymningsövning och testat våra utrymningsrutiner. På 3 min o 30 sekunder var skolan utrymd när vi övade den 28 september. Nytt rekord!!

På Essingeskolan gör varje arbetslag utrymningsövningar i avvaktan på en gemensam övning tillsammans med Lycée Francais.

 

Nu ser vi fram emot utvecklingssamtal och FN-dagen den 24 oktober, som också blir en TEA-dag.

 

Passagesystem Essingeskolan

Från och med måndag 25 september så har Essingeskolan och Lycée Francais ett gemensamt passagessystem. Huvudentrén är bemannad varje dag mellan 07.00-18.30. Det betyder att entrén kommer att vara låst mellan dessa tider men vakt släpper in och ut vid behov samt ser till att skoldagen fungerar för både personal och elever. Vid besök/hämtning på skolan måste anmälan ske vid huvudentrén hos vakten. Vid ytterligare frågor ta kontakt med biträdande rektor Markus Jansson

 

Nedan finns kalendarium för läsåret.

 

KALENDARIUM                             

 

2017 Höstterminen

 

TEA dag 24 oktober

Höstlov v. 44

Skolfest Essingeskolan 18 november

Föräldraråd Klastorpsskolan 28 november 18.00

Föräldraråd Essingeskolan 29 november 18.00

Skolråd Klastorpsskolan 5 december 15.00

Skolråd Essingeskolan 6 december 15.00

Lucia 13 december

Julavslutning 21 december

 

 

2018 Vårterminen

 

Planeringsdag/Jourfritids 9 januari

Skolstart 10 januari

Sportlov v. 9

Påsklov v. 14

Studiedag/Lovfritids 30 april

Lov Kristi Himmelfärdsdag 11 maj

Skolavslutning 8 juni

 

 

Dela:
Kategorier: