Förväntansdokument 2017-08-29

 

Förväntningar på dig som personal är:

 

 • Att alltid sträva efter en god kvalitet i verksamheten.

 • Att ständigt arbeta med pedagogisk utveckling i fokus.

 • Att tydligt informera om vilka kunskaper och förmågor eleverna ska uppnå.

 • Att säkerställa varje elevs rätt att nå sin fulla potential.

 • Att arbeta för att skapa en känsla av tillhörighet.                     

 • Att arbeta för att skapa en positiv, trygg och trivsam miljö.

 • Att bemöta alla på skolan med vänlighet och respekt.

 • Att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande mot diskriminering och kränkande behandling i samverkan med föräldrar.

 • Att ha ett inkluderande förhållningssätt.

 • Att ta ansvar för att kontakta berörda föräldrar om någon händelse kräver det.

      

 

Förväntningar på dig som förälder/vårdnadshavare är:

 

 • Att du hjälper ditt barn att komma i tid till skolan och att ditt barn är utvilad och har ätit frukost.

 • Att du tar del av information om vilka kunskaper och förmågor ditt barn ska utveckla. Att du engagerar dig i ditt barns skolarbete och hjälper ditt barn att ta ansvar för läxor.

 • Att du hjälper ditt barn att ha med sig kläder efter väder, idrottskläder och skolböcker.

 • Att du sjukanmäler ditt barn på skolwebben eller i frånvaroappen på morgonen innan kl. 08.00.

 • Att du deltar på möten och utvecklingssamtal som du blir inbjuden till.

 • Att du gentemot ditt barn har ett positivt förhållningssätt till vår verksamhet.

 • Att du vid frågor och funderingar i första hand samtalar med den i skolans personal som är närmast  berörd.

 • Att du använder mailkorrespondens för korta meddelanden.

 • Att du meddelar berörd personal när det sker förändringar i familjen som kan påverka ditt barn i skolan.

 • Att du tagit del av skolans likabehandlingsplan och ordningsregler och stödjer ditt barn i att följa dessa.

 • Att du är inbegripen med att skolan inte ansvarar för värdesaker som tas med till skolan.

 • Att du bidrar med god trafiksäkerhet runt skolan vid hämtning och lämning.

 

 

Förväntningar på dig som elev är:

 

 • Att du bemöter alla människor med respekt och tolerans.

 • Att du vet vilka kunskapsmål du arbetar mot och att du gör ditt bästa för att nå dem.

 • Att du respekterar andras rätt till undervisning och lärande.

 • Att du pratar med någon vuxen på skolan då något jobbigt har hänt.

 • Att du bidrar till en trivsam och säker miljö.

 • Att du hjälper till att hålla lokaler och skolgård fin och trevlig.

 • Att du följer skolans ordningsregler.

 • Att du passar tiderna.

 • Att du under skoltid är en god representant för Klastorpskolan/Essingeskolan.

 • Att du använder ett vårdat språk.

 

 

Dela: