Klastorp - Essinge skolor informerar 2017-05-05

Stort tack till alla föräldrar, elever och personal för feedback till skolledningen över Stars and Wishes för Klastorp-Essinge skolor.

Med utgångspunkt från detta arbete har skolledning och personal tillsammans under vårterminen arbetat med att hitta formerna för ett ännu bättre arbete i framtiden.

 

Vid föräldraråden i april gick skolledningen igenom det som är planerat och här följer en kortare sammanfattning av det viktigaste som kommer att hända:

 

*Skolorna kommer att organiseras i arbetslag där både skola och fritids ingår. Varje arbetslag kommer att ha en arbetslagsledare. På Klastorp bildas följande arbetslag: F-1A, F-1B, F-1C, åk 2 och åk 3.

På Essingen bildas följande arbetslag: F, åk 1, åk2, åk3 och åk 4-6 inklusive Praktisk Estetiska lärare.

 

*Ett gemensamt veckoschema är framtaget för båda skolorna.

Vilket innebär att både trygghetsteam, EHT, lärare och fritidspersonal från våra båda skolor har möjlighet att samverka. Arbetslagsmöten kommer att ligga på onsdag morron. Elevernas undervisning börjar 09.15 på onsdagar. Dock kan modersmålsundervisning, språkval och ev. hemkunskap ligga tidigare på onsdagar. Arbetsplatsträffarna kommer även att ligga på denna morgontid.

 

*För att på ett ännu bättre sätt möta elevers behov av särskilt stöd kommer vi att utveckla en Studioverksamhet. EHT-teamet håller på att titta på detta och vi återkommer längre fram med att presentera detta arbete.

 

*När det gäller lokaler så kommer det ske vissa förändringar. På Klastorp kommer bibliotek och specialpedagogiken att flytta ner till gamla pilotens lokaler. Musikundervisningen kommer att ske i nuvarande Pilotens rörelserum. Övrigt kommer vi att informera om lite längre fram.

 

*När det gäller tjänsteplaneringen håller vi nu på med rekrytering av de vakanser vi har inför nästa läsår. Den 12 maj kommer skolledningen att gå ut med information till er föräldrar om vilka lärare som kommer att arbeta i de olika klasserna.

 

Vi är nu glada att vår nya biträdande rektor Linda Ahlström är på plats på Klastorp, liksom vår specialpedagog Pia Wass.

 

Philip Olsson kommer att vara tjänstledig p.g.a. familjeskäl från den 8 maj fram till den 7 juni. Under tjänstledigheten kommer Merja Rombach att vara tf. rektor. Merja är en erfaren rektor i Stockholms stad och börjar den 8 maj. Merja når man på telefon 076-12 33 942 eller på mail merja.rombach@stockholm.se

 

Nedan finns ett uppdaterat kalendarium för 2017.

 

Skolledningen

 

”Klastorp-Essinge skolor informerar” utkommer ungefär en gång i månaden med mera övergripande information från skolledningen. Övrig information får ni föräldrar direkt av arbetslagen/klasserna. Detta informationsblad publiceras genom skolwebben och på skolans hemsida.

 

KALENDARIUM                            

2017 Vårterminen

 

Skolråd Essingeskolan 10 maj

Skolråd Klastorpsskolan 11 maj

Skolgårdsfest Klastorp 17 maj

Lov 5 juni

Skolavslutning 9 juni

 

 

2017 Höstterminen

 

Skolstart 16 augusti

Föräldramöten Klastorp 29 augusti

Föräldramöten Essingen 30 augusti

Höstlov v. 44

Julavslutning 21 december

 

Dela: