Modersmålsansökan Höstterminen 2017

 

Inför höstterminen 17 har vi på Klastorp-Essinge skolor tagit beslut om att varje elev som går på modersmålsundervisning på respektive skolor ska göra en ny ansökan inför kommande läsår.

 

Detta innebär att de elever som vill fortsätta sin modersmålsundervisning på HT 17 kommer att kunna, tillsammans med vårdnadshavare, ansöka via en elektronisk ansökan på Klastorp-Essinge skolors hemsida.

 

Detta kommer gälla nya förskoleklasselever samt alla elever från åk1- 6 för de som enligt skollagen har rätt att få undervisning i sitt hemspråk.

 

Alla elever på Klastorp-Essinge skolor har möjlighet att ansöka via det elektroniska formuläret även fast man har valt att inte ha undervisning i sitt hemspråk tidigare. Den elektroniska ansökan kommer att läggas upp på hemsidan 27/02/2017 under rubriken "Nyheter". Klicka på länken och följ instruktioner.

 

Modersmål kommer vara möjligt att erbjudas på respektive skolor då minst tre elever har önskat samma språk. Är antalet elever under 3 st så kommer Klastorp-Essingen erbjuda eleven plats på annan skola. Vid plats på annan skola är det under vårdnadshavares ansvar och uppsikt att eleven kan närvara vid lektion.

 

 

*Sista ansökan för önskemål om modersmålsundervisning kommer att ske 21/04/2017 därefter stängs möjligheten att ansöka och bokningar inför HT 17 görs utefter det antal elever som har sökt. Sena ansökningar kommer att behandlas i turordning och eleven kommer att erbjudas modersmål där det finns plats.

 

Dela: