Klastorp - Essinge skolor informerar 2017-02-23

 

Bästa föräldrar!

 

Alla hjärtans dag – en TEA dag

Den 14 februari, alla hjärtans dag, samlades elever och personal i tvärgrupper på våra två skolor. Allt avslutades med samling runt flaggstången då vi tillsammans sjöng sånger om tillhörighet, engagemang och allas lika värde. En härlig dag då skolans elever fick lära känna nya kompisar.

 

Planering inför nästa läsår

I skolledningen har vi fått frågor kring planeringsprocessen inför kommande läsår. Så här går det till på vår enhet.

Januari: Budget och verksamhetsplan.

Februari: Organisation

Mars-April: Tjänsteplanering som samverkas med de fackliga organisationerna i slutet av april. Därefter ev. rekrytering.

Ni föräldrar kan räkna med att få information om vilka som kommer att arbeta med ert barn/klass i mitten av maj.

När klasser får ny personal sker överlämningsmöten med nuvarande personal och den tillkommande i huvudsak under juni månad.

 

Modersmål PM

Ett nytt PM är framtaget inför ansökan om modersmåls-undervisning hösten 2017. Vårdnadshavare, med barn som har rätt till modersmålsundervisning, är välkomna att söka. Ansökan görs elektroniskt och mer information finns i bilagan.

 

Nytt låssystem på Essingeskolan/Lycée Francais

Essingeskolan delar som bekant lokaler med franska Skolan.

Under V.8 kommer skolorna att börja arbeta med att montera upp ett låssystem i våra lokaler. Detta system kommer innebära på sikt att skolans många entréer kommer att vara låsta under dagarna, vilket hanteras av så kallade "blippar" för vår personal för att kunna röra sig emellan olika entréer, korridorer, salar och huskroppar.

Huvudentrén som delas med Franska Skolan kommer att hållas låst mellan 9-15 på grund av säkerhetsåtgärder från franska Skolan, men där kommer Franska Skolans nyrekryterade vakt att släppa in elever under dagarna samt anmälda vårdnadshavare.

Våra egna korridorer och huskroppar på skolgården önskar Essingeskolan hålla öppna under skoldagarna.

Essingeskolans ledning har kontinuerlig kontakt med både Franska Skolan men också med företaget som skall hjälpa oss montera systemet. Vi kommer att gå ut med mer information i samband med att systemet skall tas i bruk och då kommer vi även informera mer specifikt kring systemet och hur detta är programmerat med tider, hur anmälan till vakt i entré sker m.m.

Vid frågor kring detta är ni välkomna att kontakta Markus Jansson biträdande rektor Essingeskolan alternativt Sanna Pollare administrativ Chef.

 

Med önskan om ett fint sportlov!

 

Skolledningen

"Klastorp-Essinge skolor informerar" utkommer ungefär en gång i månaden med mera övergripande information från skolledningen. Övrig information får ni föräldrar direkt av arbetslagen/klasserna. Detta informationsblad publiceras genom skolwebben och på skolans hemsida.

 

KALENDARIUM 2017 Vårterminen

 

Sportlov v.9

Påsklov v.15

Föräldraråd Klastorpsskolan 25 april

Föräldraråd Essingeskolan 26 april

Studiedag/Lov 2 maj

Lov 5 juni

Skolråd Essingeskolan 10 maj

Skolråd Klastorpsskolan 11 maj

Skolavslutning 9 juni

 

Dela: