Brev från vår tf Rektor.

Bästa föräldrar på Klastorp-Essinge skolor!

 

Sedan den 8 augusti är jag tf rektor på Klastorp-Essinge skolor. Mycket har hänt under sommaren i våra två skolor och många pusselbitar behöver komma på plats.

Kollegiet arbetar intensivt och det känns inspirerande att vara här.   

En lyckad skolgång grundar sig på ett förtroendefullt samarbete mellan hem och skola. Ett gott samarbete inverkar positivt på skolans och klassens sociala klimat samt bidrar till ett framgångsrikt resultat i skolarbetet.

Jag fram emot att få möta era barn vid skolstart och även få träffa er i olika sammanhang framöver. När vi träffas kan jag berätta lite om min bakgrund och ni kan berätta historik och erfarenheter från era skolor och ert Kungsholmen.

Ser fram emot ett gott samarbete!

 

Philip Olsson

Dela:
Kategorier: