Tyst och fräscht på Klastorpsskolan

Ljuddämpande möbler som skapar rum i rummet och dessutom är elevskåp och grupparbetsplatser i ett. Lättvättade mattor som suger upp både slammer och damm. På Konradsberg finns nu den nya, aktivitetsbaserade möbleringen på plats.
- Ett riktigt lyft, tycker både lärare och elever.

Tack vare ett nära samarbete mellan skolledningen, förvaltningen och inredare så har vi fått en oerhört bra studiemiljö för både elever och lärare i de nya lokalerna på Konradsberg som vi disponerar, konstaterar rektor Sandie Sandquist på Klastropsskolan.
Samtliga möbler i lokalerna på Konradsberg är miljöanpassade, ljuddämpande och har ljusa milda pastellfärger. I den stora ljushallen möts man av ett tio-tal pastellfärgade ”bås” och en stor avskiljande gradäng (läktare). Möblerna är även höjdmässigt anpassade och utformade så att ljudet ska studsa rätt i hallen för att förbättra ljudnivån.
- Det finns många fördelar med att inreda med omställningsbara och ljuddämpande möbler och mattor. På så sätt utnyttjar vi befintliga ytor bättre och skapar flexiblare lärmiljöer, säger Bengt Olsson, samordnare för grundskoleverksamheten vid utbildningsförvaltningen.

Rektor Sandie Sandquist är av samma åsikt:
- Det är positivt för eleverna att de stora klassrummen, med hjälp av modern och flexibel inredning, är lätta att dela upp till många små rum i rummen. 

Eleverna är också eniga om att lärmiljön fått ett lyft.
- Det är lugnare här och det är bra att kunna växla mellan olika ställen att jobba på under dagen, tycker eleverna Emma Thur, Gabriel Strömberg och Anton Corbell på Klastorpsskolan.

Forskaren och docenten Ulf Fredriksson på institutionen för pedagogik och didaktik, vid Stockholms universitet menar att den fysiska lärmiljön är viktig, men betonar att satsningarna måste gå hand i hand med utvecklingen av lärmijön i stort:
- En funktionell och anpassad fysisk lärmiljö kan inverka förstärkande på undervisningen. När lärarna trivs och uppskattar sin arbetsmiljö får det positiv inverkan på undervisningen och förhållningssättet till eleverna och vise versa, säger Ulf Fredriksson.

Sjöstadsskolan är en annan skola i staden som har miljöanpassad och flexibel inredning, likaså kommer Norra Djurgårdsskolan att få samma typ av inredning.

text: Agneta Heins
foto: Marc Femenia

Läs hela artikeln i tidningen LÄRA #6

Dela: