Skolval 2016

Har du barn som fyller sex år under 2016? De kan då börja i förskoleklass vid höstterminens start.

Mellan den 15 januari och 15 februari 2016 kan du som vårdnadshavare välja skola. Inför skolvalperioden skickas en broschyr med information om valet från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Vårdnadshavare till elever som ska byta skola nästa läsår ska också ansöka under skolvalsperioden.

Du kan läsa mer om skolvalet och om hur du jämför mellan skolor på www.stockholm.se/skolval

Dela:
Kategorier: