Till innehåll på sidan

Nya regler om ledighet

Ledighetsansökan

”En elev i de obligatoriska skolformerna får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar. (7. Kap 18 § Skollagen)”

 
Rektor beviljar ledighet enligt följande:

  • Kortare ledighet, 1-3 dagar för enskild angelägenhet
  • Om synnerliga skäl föreligger kan längre ledighet beviljas, men endast i undantagsfall.
  • Det ska framgå i ansökan vilka skälen är. Semesterresa är inte att anse som synnerliga skäl.

 

Manual ansökan om ledighet i skolplattformen

 

Hälsningar

Skolledningen

 

Dela: