Klastorpsskolans Fritidshem

 

Piloten Åk 3

Tel. 076 120 82 87 - 076 123 49 81

Svampen Åk 2

Tel. 076 120 82 86

Kristallen F - 1 A 

Tel. 076 120 82 91

Propellern F - 1 B

Tel. 076 120 85 29 (morgon och stängningsfritids, jourfritids vid APT och studiedagar)

Ugglan F - 1 C

Tel. 076 120 82 88

 

Morgonomsorgen öppnar på Propellern klockan 6.30.

Skolbarnsomsorgen på fritidshemmen omfattar alla elever från förskoleklass till årskurs 3.

När skolan slutat för dagen tar fritidshemsverksamheten vid där barnen har olika aktiviteter både ute och inne.

Fritidshemmen erbjuder bl.a. fasta aktiviteter som idrottslyftet/lekar i idrottshallen, skapargrupper, utedag och månadens kalas. Dessutom lägger vi stor vikt vid den fria leken som är oerhört betydelsefull för barnen. Föräldramöten har vi varje termin, dessutom drop-in fika för föräldrar, syskon och andra anhöriga, vilket utgör ett uppskattat och trevligt inslag i vår verksamhet.

Klockan 14.00 serveras mellanmål för alla barnen.

Att möta barnen med respekt och att skapa förutsättningar för en god föräldrakontakt är för oss en viktig del i verksamheten, liksom att utifrån förutsättningar och styrdokument bedriva en god pedagogisk verksamhet.
 

Dela: