Klastorpsskolans Fritidshem

 

Piloten Åk 3

Tel. 076 120 82 87 - 076 123 49 81

Svampen Åk 2

Tel. 076 120 82 86

Kristallen F - 1 A 

Tel. 076 120 82 91

Propellern F - 1 B

Tel. 076 120 85 29 

Ugglan F - 1 C

Tel. 076 120 82 88

 

Morgonomsorgen öppnar Kl. 06.30 i Biblioteket. 

Skolbarnsomsorgen på fritidshemmen omfattar alla elever från förskoleklass till årskurs 3.

Klockan 14.00 serveras mellanmål.

Att möta barnen med respekt och att skapa förutsättningar för en god föräldrakontakt är en viktig del i verksamheten, liksom att utifrån förutsättningar och styrdokument bedriva en god pedagogisk verksamhet.

Stängningsfritids är i Biblioteket f.r.o.m. Kl. 16.45-18.00
 

Dela: