Klastorpsskolans Bibliotek

Skolbiblioteket är öppet måndag - fredag kl. 8.30 - 13.00.

Skolans elever, även de som går i förskoleklass, har ett eget lånekort och möjlighet att låna både skönlitteratur och faktaböcker. Lånekorten, som bara gäller i Klastorpsskolan, förvaras i biblioteket för att de alltid ska finnas tillgängliga för eleverna.

Varje klass har en inbokad lånetid, som för de flesta är densamma varje vecka.

Man får låna upp till tre böcker och lånetiden är tre veckor med möjlighet till förlängning, om boken inte är reserverad av någon annan låntagare. Böckerna får lånas hem, även om de flesta föredrar att ha dem kvar i skolan.  

Klasslärare och fritidshemspersonal kan på eget lånekort låna böcker till elevgrupper, t.ex. för högläsning eller temaarbete eller ”plocka ihop en boklåda” att ha i klassrummet som byts med jämna mellanrum.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Skolbiblioteket är öppet måndag - fredag kl. 8.30 - 13.00.