Till innehåll på sidan

Fritidshem

”Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid”. Lgr 11.

 

Skolbarnsomsorgen på fritidshemmen omfattar elever från förskoleklass upp till årskurs 3.

Morgonomsorgen öppnar klockan 06.30 och är öppen fram till dess att skolan börjar.

När skolan slutat för dagen tar fritidshemsverksamheten vid där barnen har olika aktiviteter både ute och inne. Klockan 14.00-15.00 serveras mellanmål för alla barnen.

Fritidshemmen erbjuder aktiviteter kopplade till lgr 11, det kan bland annat vara skapande, idrott, schack, teater, musik mm. 

Att möta barnen med respekt och att skapa förutsättningar för en god föräldrakontakt är för oss en viktig del i verksamheten, liksom att utifrån förutsättningar och styrdokument bedriva en god pedagogisk verksamhet.

Mellan klockan 16:30-17:00 går alla barn som är kvar över till stängningsfritids. Sedan stänger fritidshemmet klockan 18.00. 

 

Lathund registrera Närvaro/Frånvaro på fritidshem

 

Tillfällig schemaändring lov och studiedagar

 

 

Dela: