Förskoleklass

Så här ser Förskoleklassverksamheten ut på Klastorpsskolan

 

För närvarande har vi tre förskoleklasser på skolan fördelat på tre avdelningar.

FA Kristallen Tel: 076 123 49 59

FB Propellern Tel: 076 123 49 56

FC Ugglan Tel: 076 123 49 78

 

Dagen börjar kl. 08.15 och avslutas 13.00.

Grupperna har tillgång till rymliga lokaler med material som är anpassade för eleverna.

För varje grupp finns en ansvarig klasslärare som tillsammans med sina fritidspedagoger genomför den dagliga verksamheten.

 

En dag i förskoleklass börjar alltid med en samling och kan sen innehålla allt från:

  • språklekar
  • arbetspass
  • utomhusmattematik
  • bokstavsträning
  • Jag-stärkande övningar
  • idrott
  • biblioteksbesök (skolan har ett eget bilbliotek)
  • temaområden
  • högläsning
  • musik, sång och teater

 

För de elever som kommer tidigare eller stannar under eftermiddagen finns fritidsverksamheten tillgänglig.

Vi jobbar i mindre avdelningar om två grupper med samma fritidspedagoger som finns med under dagen för att kunna ha en så trygg och givande verksamhet som möjligt.

Varje förskoleklass ingår tillsammans med sin närmsta årkurs 1 i en avdelning och huserar i deras gemensamma lokaler.

 

Dela:
Kategorier: