Till innehåll på sidan

Förskoleklass

”Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande”. Lgr11.

Förskoleklassen är ett obligatorium från hösten 2018.

Dagen börjar kl. 08.15 och avslutas 13.30.

Grupperna har tillgång till rymliga lokaler med material som är anpassade för eleverna.

För varje grupp finns en ansvarig klasslärare som tillsammans med sina fritidspedagoger genomför den dagliga verksamheten. Läsåret i förskoleklass är eleverna indelade i grupper, till årskurs 1 sker klassindelning. Syftet i förskoleklass är att lära känna alla elever för att skapa rätt förutsättningar för ett hållbart lärande. 

En dag i förskoleklass kan innehålla:

språklekar
arbetspass
utomhusmattematik
bokstavsträning
Jag-stärkande övningar
idrott
biblioteksbesök
temaområden
högläsning
musik, sång och teater

För de elever som kommer tidigare eller stannar under eftermiddagen finns fritidsverksamheten tillgänglig.

Dela:
Kategorier: