Till innehåll på sidan

Erasmus

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott.

Klastorp- Essingeskolor är med i EU:s Erasmusprojekt med start läsår 19/20. Det innebär att skolan tar både emot skolpersonal som besöker våra klasser och att vår personal reser till olika länder i Europa. Skolans personal går på utbildningar och besöker andra skolor. Syftet är att öka kompetensen och yrkesskickligheten – och därmed utveckla kvalitén i undervisning. Det bidrar till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan kollegor i olika länder. Det som personalen lär sig på sina resor följer med hem till arbetet med eleverna. Skolan har bland annat på dessa resor knutit kontakt med flera skolor i Europa, lärarkontakter utomlands och skapat en kontaktperson hos Unicef i Italien. Det här skapar ringar på vattnet och skolan ser med spänning på hur Eramusprojektet kommer att utveckla Klastorp och Essingeskolan.

Dela:
Kategorier: