Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Elevhälsan är den delen av skolans organisation som ansvarar för att eleverna har en så väl fungerande undervisningssituation som möjligt. Den ska bidra till att skapa skolmiljöer som är bra för elevernas lärande, utveckling och hälsa.

”Hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt – Trygga elever är grunden för att elever ska kunna lära sig”

Lärande och hälsa går hand i hand. På Klastorpsskolan och Essingeskolan arbetar vi tillsammans med eleverna för att skapa optimala miljöer för elevernas lärande, utveckling och hälsa. All personal på skolan arbetar gemensamt för att alla elever ska ha de bästa förutsättningar för att lära sig och utvecklas. Skolans elevhälsoteam består utav rektor, biträdande rektorer, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, skolpsykolog och skolläkare. De leder skolans hälsofrämjande arbete. Deras främsta uppdrag är att ge stöd och handledning för pedagoger och övrig personal för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas kunskaps- och personlig utveckling. Genom skolans elevhälsoteam har elever tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Lärande och hälsa är beroende av varandra och sker i samverkan mellan personal, elever och föräldrar/vårdnadshavare. Det omfattar allt från specifika individbaserade insatser till förebyggande och främjande insatser.

Dela:
Kategorier: