Till innehåll på sidan

Att vara elev på Klastorp-Essinge skolor

Vad du som förälder kan förvänta dig av sätta ditt barn på Klastorp - Essingeskolor

"Det är skolstart, pirriga och glada elever är på väg med sina föräldrar till skolan. På skolan har pedagogoer, rektorer och övrig personal förberett, längtat och taggat igång för ett nytt läsår. Redo att ta emot alla elever. 

Ute på skolgården står skolans maskotar och välkomnar alla till skolan. En del elever vill vinka till dem, andra ge dem en kram. 

Flaggan är hissad, det här är en dag att fira!

Alla elever, föräldrar och personal samlas ute på skolgården för att starta upp den nya terminen tillsammans. Rektorn håller ett tal, vi spelar musik och dansar. 

Efteråt samlas alla elever i klassrummen med sina lärare. 

Eleverna får upptäcka sina klassrum, det här året kanske även lära känna en ny lärare eller klasskamrat?

Sedan är det dags för förmiddagsrast. Aktivitetsledaren står redo att välkomna ut alla elever på rast. Idag är musik igång, alla rockringar är framtagna och elever och personal rockar tillsammans på gården".

Det här är en kort beskrivning av Klastorp och Essingeskolans viktigaste dag. Vi anser att komma till skolan ska vara som att komma hem!

 

Fullt fokus på lärande

All personal på skolan, vare sig vi är vaktmästare, rektor eller fritidspersonal finns där för att ditt barn ska lära sig och utvecklas. Vi ser på skoldagen ut ett helhetsperspektiv. Våra elever lär sig bland annat i klassrummen, på rasten, på fritids och på väg till matsalen. Vi pedagogoer är lyhörda när vi ser att läranadesituationer uppstår. 

Hur vi uppnär våra goda kunskapsresultat

- Vi individanpassar undervisningen

- Vi har full lärarbehörighet

- Schack och matteinriktning

- Hälsoframäjande och förebyggande arbetssätt - Trygga elever är grunden för att elever ska lära sig

- Pedagogledda rastaktiviteter

- Målstyrd fritidsverksamhet 

Vad du kan förvänta dig av oss

Skolan är en viktig del i alla barns liv. Därför vill vi ledsaga våra elever att vara förebilder och kämpa på, så att de uppnär sin fulla potential. 

Vårt mantra i det dagliga arbetet är "barnets bästa". Vi kommer alltid att utforma vår verksamhet så att eleverna står i fokus, 

Vi uppnår det genom att ha:

- Engagerad personal 

- Rätt person på rätt plats

- Göra ditt barn delaktig i sin undervisning 

- Ge ditt barn inflytande och ansvar

- Ditt barns bästa i fokus 

Dela:
Kategorier: