Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator och specialpedagog.

Teamet träffas varje vecka för genomgång av aktuella elevärenden.

 

Rektor Philip Olsson

Tel. 08 508 08 277 / 076 120 82 77

philip.olsson@stockholm.se

 

Biträdande rektor Linda Ahlström 

Tel. 08 508 08 281 / 076 120 82 81

linda.ahlstrom@stockholm.se

 

Specialpedagog Pia Wass

Tel. 076 120 82 74

pia.wass@stockholm.se

 

Lärare för stöd och utveckling Christina Ax

Tel. 076 123 49 64

christina.ax@stockholm.se

 

Skolsköterska Lisbeth Johansson / Vik. Hillevi Hult

Tel. 08 508 34 984 / 076 120 82 84

lisbeth.anita.johansson@stockholm.se

Lisbeth arbetar jämn vecka onsdag och torsdag.

Ojämn vecka tisdag, onsdag och torsdag.

Telefontid arbetsdagar Kl. 8.00 - 9.00

 

Skolpsykolog

Mathilda Enghage

mathilda.enghage@stockholm.se

 

Kurator Jenny Karlsson

Tel. 076 120 82 97

jenny.elisabeth.karlsson@stockholm.se